Paper IT

Můj experiment výuky IT s pomocí papíru, tužky a kombinace několika designérských metod, který jsem provedl ve výuce na základní škole. Co jsem zjitil, objevil, kde jsem zfailil a jak jsem se poučil

Komu je přednáška určena?

Pro zvědavé lidi s otevřenou myslí.
Honza Slavík

Business Designer & Strategist a taky mentor, lektor, poradce, běžec, trenér atletiky, rytíř Jedi a spoustu dalšího.