Barcamp Kolín 2020 se na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ruší.